Passivhaus

Replus som referent en fabricació a mesura de finestres certificades passivhaus o de consum gairebé nul: les finestres més aïllants del mercat.

Reprodueix vídeo

5 principis per a una casa passiva

Aïllament adequat

A través de l'ús de materials de recobriment que aïllin de la calor i del fred, de la climatologia exterior i de les infiltracions d'aire.

Cap fugida d'aire

Evitant forats o esquerdes en les parets, sostres o finestres que deixin passar l'aire cap a l'exterior.

Sense ponts tèrmics

En finestres, parets i sostres que deixin sortir la calor o fred cap a fora.

Sistema de ventilació controlada (SVC)

Que garanteix un aire interior saludable, sense perdre el fred o la calor interior.

Finestres d'altes prestacions

Avui dia quatre de les nostres finestres compten amb certificat Passivhaus atorgat pel prestigiós Passivhaus Institut d’Alemanya. Unes finestres que s’ajusten a les exigències d’aquest estàndard de construcció i que permeten la integració total en l’envolupant de qualsevol construcció, deixant així, de ser un punt feble i proporcionant un alt nivell d’aïllament i eficiència energètica. Les seves característiques tècniques aconsegueixen un ambient interior més confortable, ja que disminueixen notablement la presència de condensació, humitat o la formació de floridura, entre altres avantatges.

Les finestres de PVC Passivhaus en el nostre catàleg són la sèrie 301, la 301 premium i la i30 (fulla oculta). La finestra perfecta en versió d’alumini la sèrie RE70/ALU/C30, Aluplus, també ha obtingut aquesta certificació.

Aquestes finestres s’han sotmès a unes proves molt rigoroses i exigents quant a aïllament tèrmic es refereix. Perquè a una finestra se li atorgui la certificació Passivhaus necessita tenir un coeficient de transmitància tèrmica igual o inferior a 0,8 W/m²K i en el nostre cas aconseguim un coeficient de transmitància tèrmica de fins a 0,66 W//m²K, convertint-les en unes de les millors finestres del mercat.

Quan s’apliquen aquests 5 principis bàsics en la construcció d’un habitatge ja no és necessari un elevat consum d’energia per a mantenir el confort de temperatura interior, ja sigui fred o calor, en qualsevol edificació.

Com s'aconsegueix això?

Un edifici passiu necessita un 90% menys d’energia i aquesta pot ser proporcionada per la nostra pròpia calor corporal, el sol, els electrodomèstics o el bon control de la llum solar.

La suma d’aquests 5 principis bàsics proporciona gran confort i salut a tots els habitants de la casa i un estalvi energètic significatiu en la factura de la llum. Sense oblidar que, amb tot això, ajudem a la millor conservació del nostre planeta.

En síntesi, una edificació passiva és un tipus de construcció sostenible enfocada a la reducció màxima de l’energia necessària per a la seva climatització, aconseguint mantenir una temperatura constant i confortable a través de l’optimització dels recursos existents.

Les nostres 3 finestres certificades Passivhaus

Sèrie RE 80/PVC/i30 PREMIUM

 • Valor Uw medio = 0,6 W/(m2K)
 • Valor Uf = 0,9 W/(m2K)
 • Valor Ug = 0,5 W/(m2K)
 • Perfils de fulla oculta en PVC, millorant substancialment el camp visual, amb triple junta (mitjançant junta rígida en el marc), protegint tots els punts de tancament, augmentant la seguretat i proporcionant una junta perimetral completa, amb perfilería de classificació màxima: S– II – A.
 • Reforç d’acer amb Trencament de Pont Tèrmic (RPT): aquest sistema millora els valors d’aïllament sense prescindir de tractament antioxidant, sense reforç en fulla, sistema de vidre integrat per a assegurar l’estabilitat idònia de la fulla.
 • Secció de fulla oculta 80 mm: Aquesta profunditat permet la ubicació de 5 cambres d’aïllament integrant-se en un marc de 80 mm amb 7 cambres.
 • Sistema de foliat total: El foli a tres cares marca la diferència amb altres sistemes de finestra obtenint una estètica en acabats de color, amb alta resistència i major durabilitat al pas del temps, amb més de 120 folis diferents disponibles.

Sèrie RE 80/PVC/301

 • Valor Uw medio = 0,8 W/(m2K)
 • Valor Uf = 1,0 W/(m2K)
  Valor Ug = 0,5 W/(m2K)
 • Perfils de PVC amb triple junta (mitjançant junta rígida en el marc), protegint tots els punts de tancament, augmentant la seguretat i proporcionant una junta perimetral completa, amb perfilería de classificació màxima: S– II – A.
 • Reforç d’acer: Amb tractament antioxidant, el qual garanteix la seva durabilitat al llarg de la vida útil de la finestra.
 • Secció de fulla 80 mm: Aquesta profunditat permet la ubicació de 7 cambres d’aïllament, integrant-se en un marc de 80 mm amb 7 cambres.
 • Sistema de foliat total: El foli a tres cares marca la diferència amb altres sistemes de finestra, obtenint una estètica en acabats de color, amb alta resistència i major durabilitat al pas del temps, amb més de 120 folis diferents disponibles.

Sèrie RE 80/PVC/301 PREMIUM

 • Valor Uw medio = 0,7 W/(m2K)
 • Valor Uf = 0,9 W/(m2K)
 • Valor Ug = 0,5 W/(m2K)
 • Perfils de PVC amb triple junta (mitjançant junta rígida en el marc), protegint tots els punts de tancament, augmentant la seguretat i proporcionant una junta perimetral completa, amb perfilería de classificació màxima: S– II – A.
 • Reforç d’acer amb Trencament de Pont Tèrmic (RPT): aquest sistema millora els valors d’aïllament sense prescindir de tractament antioxidant.
 • Secció de fulla 80 mm: Aquesta profunditat permet la ubicació de 7 cambres d’aïllament, integrant-se en un marc de 80 mm amb 7 cambres.
 • Sistema de foliat total: El foli a tres cares marca la diferència amb altres sistemes de finestra, obtenint una estètica en acabats de color, amb alta resistència i major durabilitat al pas del temps, amb més de 120 folis diferents disponibles.

Sèrie RE 70/ALU/C30

 • Valor Uw medio = 0’84 W/(m2K)
 • Valor Uf = 1’14 W/(m2K)
 • Valor Ug = 0’64 W/(m2K)
 • Perfils de PVC amb triple junta (mitjançant junta de goma en el marc), protegint tots els punts de tancament, augmentant la seguretat i proporcionant una junta perimetral completa.
 • Revestiment d’alumini tant interior com exterior clipat als perfils de PVC.
 • Secció de fulla 76 mm: integrant-se en un marc de 700 mm
 • Estètica en acabats de colors RAL, acabats lacats texturats.

Novetat

En la mateixa línia creem la nostra nova finestra fotovoltaica, la finestra que genera energia. Aquesta nova solució aprofita la llum solar que reben les nostres llars per a convertir-la en energia elèctrica a través d’uns components integrats en algunes parts de la finestra. Una opció ecològica, resistent i rendible, ideal per a llars que no poden instal·lar panells solars i volen apostar per les energies netes.

Tiny house

Coneix nostra ‘Tiny House’, un exemple de casa construïda seguint els criteris de l’estàndard Passivhaus. No t’ho perdis!

Tienda Online
de ventanas
a medida

Nuestras ventanas de pvc a medida han dado el salto a la venta online, sin olvidarnos de la importancia de un trato cercano y profesional.